S. 32 (2008)

Mục lục

Nghiên cứu trao đổi

Sự khởi sắc trở lại của thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Thị Nhung 3
Trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong cuộc chiến chống khủng hoảng và lạm phát Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Phong 6
Bước ngoặt của thị trường ngân hàng Việt Nam Tóm tắt PDF
Lâm Thị Hồng Hoa 12
Thực trạng hoạt động của các Quỹ đầu tư tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghiêm Thái Minh 15
Nhận diện thị trường ngoại hối Việt Nam và đề xuất các giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyển Đại Lai 20
Đường dây nóng – Một giải pháp quản lý hoạt động ngân hàng Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lệnh 24
Lợi ích của Quỹ Đầu tư chỉ số và ứng dụng Tóm tắt PDF
Dương Hùng Sơn 26
Cơ sở đào tạo và doanh nghiệp – Mối quan hệ song hành cùng phát triển Tóm tắt PDF
Đào Minh Phúc 29
Đào tạo sinh viên theo nhu cầu thực tiễn Tóm tắt PDF
Trịnh Quốc Trung 33

Công nghệ ngân hàng

Vận dụng mô hình ba nhân tố trong đo lường suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM Tóm tắt PDF
Trần Viết Hoàng, Nguyễn Anh Phong 36
Vì sao lãi vay không được tính và dòng tiền chi của dự án đầu tư? Tóm tắt PDF
Đinh Ngọc Trường 42

Đầu tư tài chính

Nới lỏng chính sách tiền tệ - Thị trường khởi sắc. Tóm tắt PDF
Trần Trọng Triết 46
Nhận định thị trường tháng 10 Tóm tắt PDF
Lê Chí Thành 49
Tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư. Tóm tắt PDF
Thủy Lưu 51

Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng

Qui định thanh toán không dùng tiền mặt – nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ Tóm tắt PDF
Nhựt Thanh 53
Luật thuế thu nhập cá nhân vẫn còn những bất cập Tóm tắt PDF
Trần An 54
Liệu VND có bị phá giá không kiểm soát? Tóm tắt PDF
Trang Thu 56