S. 133 (2017)

THÁNG 4/2017

Mục lục

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ

Truyền dẫn tỷ giá hối đoái phi tuyến đến lạm phát: tiếp cận bằng mô hình TVAR Tóm tắt PDF
Tô Ngọc Linh, Phạm Thị Tuyết Trinh 6

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

Xây dựng mô hình DEA phù hợp cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam bằng thuật giải di truyền Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Khải 22
Kiểm định mô hình định giá cơ bản đối với hợp đồng hoán đổi lãi suất tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Minh Hiếu 33
Quyết định mua bảo hiểm y tế của người dân Thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Phan Anh Tú, Nguyễn Văn Chức 47
Hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng Việt Nam trong xu hướng thâm nhập của ngân hàng nước ngoài Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Phong 58

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Nợ vay và quy mô đầu tư của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước Tóm tắt PDF
Lê Hà Diễm Chi 70
Quản trị công ty và tính thanh khoản của các cổ phiếu - trường hợp các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Vũ Trọng Hiền, Đỗ Trọng Nhân 79
Thông tin nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông lớn đối với giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Xuân Vinh, La Ngọc Giàu 91
Ảnh hưởng của thanh khoản đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng Việt Nam – phân tích bằng hồi quy phân vị Tóm tắt PDF
Đàng Quang Vắng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Kim Nam 99