S. 145 (2018)

Mục lục

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ

Kiểm định tác động của tỷ giá usd/cny đến các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Phan Thị Diệu Thảo, Lê Thị Thúy Hằng 8-19
Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên mô hình vecm Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trường 20-30

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính - bằng chứng từ các công ty niêm yết ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Cẩm Thư 32-44
Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới Tóm tắt PDF
Phạm Thị Vân Trinh 45-57
Hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – tiếp cận theo hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Tóm tắt PDF
Mạc Hoàng Bích Thủy, Phạm Lê Thông 58-68
Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thanh Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Oanh 69-84