S. 152 (2018)

Mục lục

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ

Ảnh hưởng bất đối xứng của biến động giá dầu thế giới đến nền kinh tế Việt Nam: tiếp cận dữ liệu tần suất hỗn hợp Tóm tắt PDF
Phạm Thị Tuyết Trinh, Lê Phan Ái Nhân 8
The Real Effective Exchange Rate and Vietnamese Trade Performance in the Period 1992-2014 Tóm tắt PDF
Nguyen Tran Phuc 20

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Đức, Hồ Thúy Ái 36
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Ban 50
Yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Phan Thị Diệu Thảo, Bùi Công Duy 67

CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

Công nghệ blockchain - Cơ hội và thách thức cho các nền kinh tế đang phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Khánh 80

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Nhận dạng vấn đề quản trị rủi ro doanh nghiệp thông qua cách tiếp cận tư duy hệ thống Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thích 88
Ảnh hưởng của sáng tạo đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Hữu Đặng 102