T. 15, S. 4 (2018)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM thông qua hoạt động câu lạc bộ và sử dụng cơ sở vật chất phòng thí nghiệm ở trường trung học Tóm tắt PDF
Nguyễn Nga, Hoàng Phước Muội 5
Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học toán ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga 17
Một điều tra khoa học luận về các khái niệm độ dài, diện tích, thể tích Tóm tắt PDF
Trần Đức Thuận, Nguyễn Chí Thành 29
Dạy học khám phá môn đại số tuyến tính cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Dương, Nguyễn Ngọc Giang, Đỗ Ngọc Yến 40
Minh họa dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hậu, Huỳnh Thị Lựu 51
Thực trạng biểu hiện hành vi tự hủy hoại bản thân của học sinh trung học cơ sở Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 65
Nhiệm vụ nghiên cứu của trường đại học trong kỉ nguyên thị trường hóa - xu hướng thế giới và so sánh với Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lan Phượng 76
Phân tích bối cảnh trong xây dựng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Chung Hải, Hồ Sỹ Toàn 87
Công tác quản lí nhà nước tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016 Tóm tắt PDF
Dương Văn Dân 97
Hoạt động tự học của sinh viên năm nhất Khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Sài Gòn Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Lan, Lê Thị Phượng Hoàng 108
Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt PDF
Trần Lương 119
Đánh giá sự phát triển về kĩ thuật và thể lực cho nữ sinh viên sau khi kết thúc học phần Cầu lông tự chọn tại Trường Đại học Sài Gòn Tóm tắt PDF
Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn, Lê Thị Mỹ Hạnh 130
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 140
Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về quản lí rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên của hiệu trưởng tại các trường cảnh sát nhân dân Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hà 148
Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên các môn khoa học xã hội trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Long Giao 159
Những cơ hội và thách thức trong việc giáo dục nhận thức cho học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng thích ứng với biến đổi khí hậu Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thùy Dung 168
Mô hình chung về phương pháp và các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Vũ Phi Hổ 179
Pédagogie de l’erreur pour corriger l’usage erroné du passé composé et de l’imparfait Tóm tắt PDF
Pham Song Hoang Phuc 192


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100