T. 15, S. 10 (2018)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Solutions to developing the school counseling staff in Vietnam Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Minh Hong, Huynh Van Son, Nguyen Thi Diem My, Sam Vinh Loc 5
Phát triển văn hóa trường đại học phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tóm tắt PDF
Lê Văn Hảo 17
Đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ở các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Thuật 28
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trường Đại học An Giang Tóm tắt PDF
Trần Khánh Mai 36
Nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực giảng viên và kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Thùy Trâm 47
Rubric đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học của học sinh trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Ngọc Bảo 54
Khảo sát kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Xuân Nhựt, Lê Thị Ngọc Thương 65
Dạy học tích hợp một số nội dung giáo dục giới tính cho học sinh lớp 3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Giang 76
Mô hình Blended Learning thích hợp như thế nào trong giáo dục đại học khối kinh tế? – Một tình huống triển khai tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đặng Thái Thịnh, Võ Hà Quang Định 90
Giảng dạy tích hợp: Nghiên cứu trong trường hợp giảng dạy Vật lí đại cương cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật Tóm tắt PDF
Ngô Văn Thiện 100
Phát triển năng lực tư duy khái quát hóa cho học sinh lớp 12 thông qua bài tập hóa học hữu cơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Trí Ngẫn 109
Phân tích thực hành dạy học của giáo viên về khái niệm tích phân trong bối cảnh thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán bằng hình thức trắc nghiệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị N Nga, Trương Thị Oanh 120
Một phân tích tri thức luận khái niệm tập mở, tập đóng trong giải tích và tôpô học Tóm tắt PDF
Nguyễn Ái Quốc, Võ Thị Tú Quỳnh 130
Nghiên cứu một phần thực trạng dạy học Toán theo quan điểm liên môn: Trường hợp khái niệm tích phân Tóm tắt PDF
Trần Văn Học 145
Dạy học Toán theo định hướng phát triển tư duy đồ thị dưới sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra Tóm tắt PDF
Lương Việt Hưng 159
Một số yêu cầu đối với việc lựa chọn văn bản đáp ứng định hướng tích hợp trong dạy học Ngữ văn Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Bảo Khôi, Nguyễn Thành Trung 169
Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập tiếng Pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Quy Nhơn Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Thu Toàn 179
Một số thí nghiệm xác định chiết suất chất lỏng bằng phương pháp quan sát hỗ trợ dạy học khúc xạ ánh sáng và chiết suất môi trường – Vật lí 11 Tóm tắt PDF
Lê Hải Mỹ Ngân, Nguyễn Việt Hải 189


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100