T. 16, S. 6 (2019)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Salicylic aldehyde-n(4)-(4-ethoxyanilinyl) thiosemicarbazone: optimization of synthesis by surface response and structural characteristics Tóm tắt PDF
Tran Buu Dang, Le Chi Hien Dat, Vu Tuan Huy, Nguyen Minh Phuong, Duong Ba Vu 5
Development and validation of HPLC-PDA method for the simultaneous determination of Auramine O and Rhodamine B in foodstuffs Tóm tắt PDF
Phan Thi Ngoc Trinh, Nguyen Thanh Thoi, Huynh Thi Nhan, Nguyen Ngoc Hung, Nguyen Thi Tuyet Nhung, Le Thi Hong Van, Le Van Huan 16
Về đồng nhất thức nhóm suy rộng của nhóm tuyến tính tổng quát trên vành chia có tâm hữu hạn Tóm tắt PDF
Cao Minh Nam 29
Ứng dụng công nghệ xử lí ảnh viễn thám trên nền tảng điện toán đám mây (GEE) trong theo dõi biến động đường bờ sông – thí điểm tại sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Trịnh Phi Hoành, Phạm Việt Hòa 38
An interesting discussion of running time for some sorting techniques without comparison sort Tóm tắt PDF
Phan Tan Quoc Quoc, Nguyen Quoc Huy 50
Vibrational effect on unidirectional time-dependent angular momentum in low-symmetry aromatic ring molecule induced by two linearly polarized UV laser Tóm tắt PDF
La Dung Kiet, Hirobumi Mineo 62
Yếu tố ma trận cho exciton hai chiều trong điện trường Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Thị Thùy Trang, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 72
Ảnh hưởng của pha ban đầu của laser lên định luật tỉ lệ theo bước sóng của hiệu suất phát xạ sóng điều hòa bậc cao Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Kim Ngân, Phan Thị Ngọc Loan 81
Sử dụng phần mềm gamos để tính liều trong điều trị ung thư gan Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Trường Sơn 92
Tritium và đồng vị bền trong nước hơi ẩm không khí khu vực phía Nam Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phức, Nguyễn Kiên Chính, Huỳnh Long, Trần Thị Bích Liên 99
Nghiên cứu và phân tích nguồn gốc ô nhiễm không khí ở thành phố Huế thông qua rêu Barbular bằng phần mềm Statistica 8.0 Tóm tắt PDF
Đoàn Phan Thảo Tiên, Trịnh Thị Thu Mỹ, Frontasyeva M.V, Lê Hồng Khiêm, Nguyễn An Sơn, Hà Xuân Vinh 107
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của các loài cá ở sông Tiền, đoạn qua tỉnh Tiền Giang Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Đạo Thị Ánh Phi, Nguyễn Ái Như 115
Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá có vảy nuôi thịt ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Cử Thiện, Lê Nguyễn Phúc An, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Nhị Lê Phương, Đỗ Đặng Quỳnh Phương, Trần Thị Phương Dung 133
Ảnh hưởng của ion đồng (Cu2+) lên hình thái và nhịp tim của ấu trùng cá ngựa vằn – Danio rerio Hamilton, 1822 giai đoạn 1-6 ngày tuổi Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Dung, Trần La Giang 142
Khảo sát sự ảnh hưởng của 2,4-d và BA lên sự tạo sẹo từ lá cây nhàu (Morinda citrifolia L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Nhật Trinh, Lương Thị Lệ Thơ 151
Hướng tiếp cận In silico trong quá trình khám phá kháng sinh mới Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ, Phan Thị Cẩm Quyên, Nguyễn Thúy Hương 160
Khu hệ động vật phù du ở hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Lê Thị Nguyệt Nga, Phan Doãn Đăng 178
Tối ưu sản xuất tạo sinh khối chủng Bacillus licheniformis B1 bằng phương pháp đáp ứng bề mặt Tóm tắt PDF
Võ Hồng Phượng, Nguyễn Hoàng Tuấn, Phạm Thị Huyền Diệu, Nguyễn Thị Lan Chi, Lê Thị Bích Thủy, Trần Minh Thiện, Trần Minh Trung, Nguyễn Thị Minh Hiền 190


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100