T. 16, S. 12 (2019)

Mục lục

Bài viết

SỐ BETTI THỨ HAI CỦA CÁC ĐẠI SỐ LIE LŨY LINH KIỂU JORDAN Tóm tắt PDF
Dương Minh Thành, Cao Trần Tứ Hải 877
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ” Ở LỚP 12 Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Thị Nhân 891
TÍCH HỢP TOÁN – SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG: TRƯỜNG HỢP KHÁI NIỆM XÁC SUẤT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga, Phan Nữ Nhật Hạnh 907
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thanh Mai 918
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO SAU HẦM BIOGAS BẰNG TẢO ACTINASTRUM SP. Tóm tắt PDF
Dương Thị Giáng Hương 929
XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ HÚT VẬT CHẤT CHO CÁC SAO LÙN TRẺ CÓ KIỂU PHỔ M TRỄ Ở NHỮNG ĐÁM SAO LÂN CẬN MẶT TRỜI Tóm tắt
Nguyễn Thành Đạt, Phan Bảo Ngọc 938
THIẾT KẾ KỊCH BẢN SƯ PHẠM: THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Tóm tắt PDF
Lê Đức Long, Võ Diệp Như 947
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ LÁ VÀ QUẢ CÂY ĐỦNG ĐỈNH (Caryota mitis L.). ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU HÒA GLUCOSE THÔNG QUA HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME a-GLUCOSIDASE Tóm tắt PDF
Lê Trọng Đức, Nguyễn Nguyễn Cường Phát, Huỳnh Tiến Sỹ 961
NHÓM CON CỦA NHÓM NHÂN TRONG VÀNH CHIA QUATERNION THỰC Tóm tắt PDF
Lê Văn Chua 975
SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH P-LAPLACE VỚI DỮ LIỆU ĐỘ ĐO TRONG KHÔNG GIAN MARCINKIEWICZ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Nhân, Lê Đức Việt 982
TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÉCTƠ HAI MỨC YẾU PHỤ THUỘC THAM SỐ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Thị Hoài An 993
ỨNG DỤNG COPULA CHO CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Triệu Nguyên Hùng 1001
TÍNH BỊ CHẶN CỦA TOÁN TỬ HARDY-CESÀRO CÓ TRỌNG TỔNG QUÁT TRÊN CÁC KHÔNG GIAN MORREY TỔNG QUÁT Tóm tắt PDF
Trần Trí Dũng 1008
ẢNH HƯỞNG CỦA NITƠ (NITRATE) LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA SPIRULINA SP. Tóm tắt PDF
Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Hồng Phúc, Trần Đình Phương 1018
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU UVA LÊN KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ, SỐ LƯỢNG TẾ BÀO MÁU VÀ NỘI QUAN CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus var. albino) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền, Bùi Thị Kim Ngân, Trương Văn Trí, Phạm Văn Ngọt 1034
SỬ DỤNG CHỈ SỐ TDI (TROPHIC DIATOM INDEX) CỦA THỰC VẬT PHÙ DU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI DINH DƯỠNG Ở MỘT SỐ THỦY VỰC TRONG THÀNH PHỐ BẾN TRE Tóm tắt PDF
Trần Thị Hoàng Yến, Đinh Lê Mai Phương, Trần Thành Thái, Nguyễn Lê Quế Lâm, Ngô Xuân Quảng, Phạm Thanh Lưu 1053
SÀNG LỌC, TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN (MRSA) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuyên Yên, Nguyễn Thúy Hương 1065


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100